WECHAT

닫기
tongtongcoin

TongTongCoin là nền tảng BlockChain phi tập trung (DECENTRALIZED BLOCKCHAIN) giúp làm giảm đáng kể phí giao dịch của hệ thống thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ tín dụng, cũng như phí chuyển khoản trực tuyến của ngân hàng, đồng thời làm cho quá trình thanh toán và chuyển khoản diễn ra một cách dễ dàng hơn.

Bên cạnh đó, TongTongCoin có thể được sử dụng thay thế cho Mileage/ Point của những nơi kinh doanh nên nó là hệ thống giúp trao trả cho người dân những lợi nhuận độc quyền của các công ty tín dụng bằng cách thay thế các Mileage/ Point đang được sử dụng cho đến thời điểm hiện tại.

Tải TongTong Wallet App để sử dụng tongtongcoin
 • 구글 플레이스토어
 • 애플 앱스토어
tongtong coin
TONGTONGCOIN
About tongtongcoin

TongTongCoin là nền tảng có giao diện thân thiện với người dùng để quản lý sự phân tán ẩn danh của tài sản. kiểm chứng trước thông tin ký kết thông qua Smart Contract và quản lý các giao dịch.

TongtongCoin xu là một nền tảng chuyên môn cho các dịch vụ cổng thanh toán và kiều hối. Nó có một giao diện người dùng đơn giản trong kết nối với Tongtong, nền tảng tin nội bộ của mình. Nó có chức năng như: Mua hàng, kiều hối nhanh chóng thông qua các giao dịch P2P phân cấp và trao đổi số dặm / điểm vv

Mọi giao dịch thực hiện thông qua TongtongCoin đảm bảo giấu tên, đảm bảo tốc độ tương tự như các giao dịch tập trung và duy trì một mức độ cao về an ninh. Nó cũng được thực hiện để sử dụng trong một loạt các môi trường truyền thông hiện có.

EXCHANGES
Join The Trade
 • Trade Go to the MEXC exchange. Search for TTC and try to trade.

  Download MEXC from the App Store

  Click the Trade tab

  Search TTC

  Try to Buy / sell

 • Deposit
  MEXC exchange App
  Asset > Click Deposit and confirm the TTC deposit address
  Tongtongwallet App TTC > Send > Enter your wallet address
 • Withdrawal
  Tongtongwallet App TTC > Click Receive and confirm the TTC deposit address
  MEXC exchange App
  Asset > Click Withdraw and send TTC
 • Trade

  After accessing MEXC, Search for TTC

  Try to Buy / sell

 • Deposit

  After withdrawing TTC from the Tongtong wallet (Reference App Tab-Deposit), Asset > click Deposit and check the deposit details.

 • Withdrawal

  Check the wallet address in the Tongtong wallet (Reference App tab-withdrawal), Asset > click TTC withdrawal.

The tongtongcoin Platform

TongTongCoin là một nền tảng với một giao diện người dùng thân thiện cho anonymous phân tán quản lý tài sản.

The TongTongCoin Platform

Road map
2018

1Q

• TTCOIN White PaperCompletion
• Development of TTCOIN and establishment of brand sites

2Q

• TTCOIN Private & Pre Sale
• Developing TongTongwallet and upgrading TongTongwallet within the TongTong APP
• Cointong Service Launched

3Q

• TTCOIN Public Sale -ICO completion
• General Marketing Affiliation (on/off payment, mileage, content purchase)
• Issuance of TongtongMoney

4Q

• Launched TongtongCoin Payment Service
2019

1Q

• Launched TongtongPod Service

2Q

• Launched TongtongOffice Service

3Q

• Tomato Group’s OneID supported reward service inaugural

4Q

• Tomato Group TongtongCoin and TongtongMiles reward service inaugural
2020

1Q

• Issuance of TongtongMiles
• Interfacing Tomato Group’s application, Tontong Securities, News Tomato, etomato with blockchain and development of payment application for internal groups

2Q

• TongtongChain 2.0 Development Started
• Expansion of Tongtongwallet Service

3Q

• TongtongChain 2.0 development completed.

4Q

• Integration of several services like Tongtong Securities, Etomato, TongtongMall, TongtongMarket to blockchain for blockchain based secure payment system
2021

1Q

• Opened Tongtong Game service

2Q

• Burned 9 billion Tongtongcoins
• Additional Tong Tong Money and Tong Mile issuance

3Q

• Establishment of smart contracts such as Tongtong Ticket and Research Tong
• Partnership with point companies

4Q

• Offline payment / payment system development
2022

1Q

• Pilot project for checking feasibility of Offline payment in stores

2Q

• Partnership with Airport and International airlines
• Offline store payment System Inauguration

3Q

• Complete development of Tongtongwallet App
• TTC listed on the Global Exchanges

4Q

• Enter the NFT market
• metaverse service Partnership
Contact us